Twoje Korzyści

Centra Usług Biznesowych

1. Niższy koszt wdrażania nowych pracowników

2. Oszczędność czasu w dostępie do wiedzy

3. Tworzenie wartości dodanej poprzez wzrost innowacyjności

4. Mierzalny zwrot z inwestycji w praktyki ciągłego doskonalenia i zarządzania wiedzą

Działy HR

1. Szybsza i efektywniejsza rekrutacja

2. Większe zaangażowanie pracowników

3. Niższy wskaźnik rotacji pracowników

4. Ukierunkowany rozwój talentów

Menedżerowie

1. Efektywniejszy zespół

2. Mniejsze ryzyko utraty kluczowej wiedzy

3. Lepsza współpraca różnych generacji pracowników (m.in. X, Y, Z)

4. Znajomość najnowszych standardów zarządzania wiedzą

Innowacyjna wiedza

Rewolucjonizujemy praktyki zarządzania wiedzą, projektami, usługami i kapitałem ludzkim w centrach usług.

Jesteśmy partnerem firm w budowaniu wartościowych i trwałych rozwiązań wspierających innowacyjność.

Pomagamy pracownikom wykorzystać potencjał zarządzania wiedzą.

Naszą specjalizacją jest doradztwo i coaching operacyjny dla centrów usług biznesowych (SSC, BPO, IT, R&D), centrów usług wspólnych (sektor publiczny) oraz firm z nimi współpracujących.