Jak osiągać większą innowacyjność organizacji?

INKA = INnovation Knowledge Assessment

Badanie i rekomendacje otwierające dialog o przyszłości zarządzania wiedzą 3.0 w organizacji.

Podstawą dla INKA są:
* wizja i cele biznesowe organizacji
* kultura organizacyjna i relacje w firmie

INKA dąży do określenia w efektywny czasowo sposób aspektów stanowiących o potencjale innowacyjności i zarządzania wiedzą w organizacji.

INKA dzięki analizie i zrozumieniu obecnej sytuacji pozwala na:
* porównania (ang. Benchmark)
* podjęcie akcji naprawczych
* wprowadzenie zmiany

INKA może stać się częścią uzasadnienia projektowego (ang. Business Case).

Przykładowy projekt INKA to:

INKA - przykładowy projekt