Menedżerowie

1. Efektywniejszy zespół

2. Mniejsze ryzyko utraty kluczowej wiedzy

3. Lepsza współpraca różnych generacji pracowników (m.in. X, Y, Z)

4. Znajomość najnowszych standardów zarządzania wiedzą