Centra Usług Biznesowych

1. Niższy koszt wdrażania nowych pracowników

2. Oszczędność czasu w dostępie do wiedzy

3. Tworzenie wartości dodanej poprzez wzrost innowacyjności

4. Mierzalny zwrot z inwestycji w praktyki ciągłego doskonalenia i zarządzania wiedzą