Strategiczne zarządzanie wiedzą dla Biura Projektów (PMO)

68% projektów dot. oprogramowania nadal nie jest realizowanych w założonych terminach, budżecie czy zakresie. Wzrost prawdopodobieństwa sukcesu projektu, dzięki zastosowaniu ustalonych metod zarządzania projektami, jest głównym celem istnienia Biura Projektów (Project Management Office - PMO). PMO stara się ujednolicać ład korporacyjny i procesy oraz dąży do ułatwiania wymiany wiedzy na temat zasobów, metodologii, technik i narzędzi.

Rotacje pracowników, eksperci odchodzący na emeryturę, nowe generacje pokoleń, najlepsze praktyki, które nie są stosowane lub te same rzeczy ponownie odkrywane na nowo są wyzwaniami stojącymi dziś przed organizacjami PMO jeszcze bardziej niż w przeszłości. Wszystko to tworzy problemy z wiedzą, które często skutkują utratą pieniędzy, marnotrawstwem czasu i pogorszeniem jakości.

Aby rozwiązać te problemy organizacje PMO promują dzielenie się wiedzą w ramach społeczności praktyków (CoP - Communities of Practice). Poprzez wyciąganie wniosków PMO działają, aby nigdy nie powtarzać błędów i budować trwały cykl doskonalenia się. Ta nieustanna praca skutkuje zwiększaniem wydajności projektów, co dalej wzmacnia obecność PMO w kontekście organizacyjnym. Zarządzanie wiedzą jest dla zatem dla PMO niematerialnym nośnikiem umożliwiającym realizację celów statutowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają wskazówki dotyczące wyboru i stosowania odpowiednich praktyk w zakresie zarządzania wiedzą, począwszy od oceny zarządzania wiedzą PMO, poprzez strategię do konkretnych przypadków projektów udoskonalających tworzących wartość biznesową.

Szkolenie to warsztat zorientowany na praktykę, dostarczający narzędzi i technik, które mogą być natychmiast zastosowane w projektach pilotażowych, zarówno w PMO, jak i w szerszym kontekście organizacyjnym.

Strategiczne zarządzanie wiedzą dla Biura Projektów

 

Cele szkolenia

1. Przedstawienie szczegółowo czterech głównych elementów skutecznego zarządzania wiedzą: ład korporacyjny, role, procesy i technologie

2. Przegląd standardów oraz najlepszych praktyk zarządzania wiedzą w ramach projektów standardowych i Agile

3. Przygotowanie uczestników do oceny dojrzałości organizacji w zarządzaniu wiedzą i identyfikacji możliwych projektów dot. udoskonaleń w organizacji kierowanej projektowo

4. Umożliwienie uczestnikom definiowania strategii i tworzenia “Business case dla projektów zarządzania wiedzą

5. Zaprezentowanie kryteriów sukcesu i umiejętności wymaganych w projektach zarządzania wiedzą

6. Analiza rzeczywistych przypadków i rozwiązywanie problemów związanych z różnymi wyzwaniami w zakresie zarządzania wiedzą

 

Dla kogo jest szkolenie?

 

Szkolenie jest rekomendowane dla:

1. Członków zarządu i starszych menedżerów - osób zajmujące się definiowaniem wizji i strategii zarządzania wiedzą, planowaniem i nadzorowaniem wdrażania zarządzania wiedzą

2. Pracowników biura projektów (PMO) i kierowników działów strategii - osób aktywnie uczestniczących w definiowaniu i wdrażaniu strategii oraz standardów przedsiębiorstwa

3. Zarządzających projektami dot. wiedzy - osób zarządzających wdrażaniem inicjatyw i projektów związanych z zarządzaniem wiedzą

4. Członków zespołów projektów dot. wiedzy - osób odpowiedzialnych za wdrażanie projektów z zakresu zarządzania wiedzą, które chcą zrozumieć ich szerszy kontekst

5. IT, HR i innych kierowników projektów - osób wspierających realizację strategii i projektów z zakresu zarządzania wiedzą

 

Program

1. Wprowadzenie do zarządzania wiedzą

 • Czym jest wiedza i zarządzanie nią?

 • Gospodarka oparta na wiedzy

 • Zarządzanie wiedzą 1.0 - 2.0 - 3.0

2. Cztery obszary w skutecznym zarządzaniu wiedzą

 • Ład korporacyjny

 • Role i odpowiedzialności

 • Procesy i metryki

 • Technologie

 • Inne praktyki

3. Praktyki i techniki zarządzania wiedzą

 • Podstawowe pojęcia i techniki

 • Zaawansowane techniki

4. Zarządzanie wiedzą jako element standardów

 • PMI, PMBOK najnowsza 6ta edycja

 • PRINCE2

 • Metody Agile

 • ISO 9001:2015

5. Ocena zarządzania wiedzą

 • Modele dojrzałości

 • Przeprowadzenie oceny

 • Cykl doskonalenia

6. Strategia zarządzania wiedzą dla PMO

 • Propozycja wartości biznesowej

 • Tworzenie planu działania

7. “Business case

 • Identyfikacja możliwości

 • Kluczowa wiedza

 • Miary

 • Korzyści

8. Projekty dot. zarządzania wiedzą

 • Czynniki sukcesu

 • Zespół projektowy

 • Najlepsze praktyki

9. Przykłady zarządzania wiedzą

 • Przykładowe implementacje programu

 • Ćwiczenia praktyczne w rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem wiedzą w projektach

 

Metodyka kursu

 • Praktyczny, elastyczny i dostosowany do potrzeb uczestników - dodatkowe elementy zarządzania wiedzą mogą być dodane na życzenie

 • Kurs poprzedzony wstępnym wywiadem dot. zarządzania wiedzą w organizacji uczestnika

 • Trener ma praktyczne doświadczenie w projektach i organizacjach zarządzających wiedzą

 • Uczestnicy będą zachęcani do dzielenia się wiedzą o wiedzy

Wiedza jest takim dobrem niematerialnym, które dopiero dzielone rośnie

 

Data, lokalizacja i cena

 • Szkolenie trwa od 09:00 do 16:30

 • Dwie przerwy na kawę i przekąski oraz jedna przerwa na lunch są wliczone w cenę kursu

 • Data i lokalizacja będą potwierdzone przed rozpoczęciem kursu

1800 PLN + VAT