Zarządzanie wiedzą w projektach

Do efektywnego prowadzenia projektów oprócz zarządzania zasobami, zakresem, budżetem i jakością niezbędne jest dodatkowe spoiwo. Tym spoiwem jest wiedza. Jest to czynnik, który wpływa na możliwości osiągnięcia wysokiej efektywności, powtarzalności wyników i jakości.

Zarządzanie wiedzą jest ukierunkowane na najcenniejszy zasób firmy - pracowników. Tylko dzięki odpowiedniej dbałości o aktualny stan wiedzy, umiejętności pracowników, ale też i kulturę dzielenia się wiedzą możemy mieć pewność, iż nasza organizacja będzie dostarczała terminowo projekty i usługi o najwyższej jakości w szybko zmieniającym się świecie.

Uczestnicy szkolenia otrzymają wskazówki dotyczące doboru i stosowania właściwych metod zarządzania wiedzą stosownie do specyfiki projektu i etapu na jakim się znajduje.

Szkolenie jest warsztatem ukierunkowanym na praktyczne zastosowania oraz dającym narzędzia i techniki, które można zastosować w zespole i realizowanych projektach.

 

Cele szkolenia

1. Podniesienie umiejętności uczestników w zakresie zrozumienia i efektywnego użycia kluczowych elementów zarządzania wiedzą celem skuteczniejszej realizacji projektów

2. Zaprezentowanie procesów, praktyk oraz wybranych narzędzi służących do zbierania, internalizacji, tworzenia, dzielenia się i zastosowania wiedzy

3. Przedstawienie umiejętności i kryteriów sukcesu niezbędnych do wspierania definicji strategii, jak i operacyjnego wdrażania zarządzania wiedzą w projektach

4. Omówienie zarządzania wiedzą jako elementu standardów zarządzania projektami

5. Odniesienie nabytej wiedzy do przypadków wdrażania zarządzania wiedzą w projektach

6. Przygotowanie uczestników do bycia “mistrzami wiedzy” w organizacjach

 

Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie jest rekomendowane dla:

1. Kierowników projektów - osób odpowiedzialnych za efektywne zarządzanie wiedzą w zespołach projektowych

2. Uczestników projektów - osób zaangażowanych w projekty i chcących aktywnie korzystać z najlepszych praktyk zarządzania wiedzą

3. Kierowników wiedzy - osób zarządzających i wdrażającymi programy zarządzania wiedzą wspierające projekty

 

Program

1. Wprowadzenie do zarządzania wiedzą

 • Czym jest wiedza i zarządzanie nią?

 • Typy wiedzy

 • Wiedza w projektach

2. Elementy ‘sukcesu’ zarządzania wiedzą

 • Potrzeby biznesowe

 • Metryki

 • Role i odpowiedzialności

 • Procesy

 • Inne praktyki

3. Techniki i narzędzia

 • Lokalizacja wiedzy

 • Gromadzenie wiedzy

 • Tworzenie wiedzy

 • Transfer wiedzy

 • Użycie wiedzy

 • Zachowanie wiedzy

4. Zarządzanie wiedzą jako element standardów

 • PMI, PMBOK najnowsza 6ta edycja

 • PRINCE

 • ISO 9001:2015

 • Inne

5. Wdrażanie zarządzania wiedzą

 • Wdrożenie jako projekt

 • Zespół projektowy

 • Czynniki sukcesu

 • Przykłady

5. Ciągłe doskonalenie

 • Cykl Deminga

 • Podejście iteracyjne

 • Metoda szybkich zwycięstw

 • Zarządzanie długoterminową zmianą

6. Sukces w zarządzaniu wiedzą na przykładach

 • Przykłady wdrożenia programów zarządzania wiedzą

 • Mierzalne zyski programów

 

Metodyka kursu

 • Praktyczny, elastyczny i dostosowany do potrzeb uczestników - dodatkowe elementy zarządzania wiedzą mogą być dodane na życzenie

 • Kurs poprzedzony wstępnym wywiadem dot. zarządzania wiedzą w organizacji uczestnika

 • Trener ma praktyczne doświadczenie w projektach i organizacjach zarządzających wiedzą

 • Uczestnicy będą zachęcani do dzielenia się wiedzą o wiedzy

Wiedza jest takim dobrem niematerialnym, które dopiero dzielone rośnie

 

Data, lokalizacja i cena

 • Szkolenie trwa od 09:00 do 16:30

 • Dwie przerwy na kawę i przekąski oraz jedna przerwa na lunch są wliczone w cenę kursu

 • Data i lokalizacja będą potwierdzone przed rozpoczęciem kursu

1800 PLN + VAT