Zarządzanie wiedzą w projektach Agile

 Manifest Agile opowiada się za "ludźmi i interakcjami ponad procesami i narzędziami". Dlatego też skuteczne zarządzanie wiedzą w zespołach projektowych Agile jest kluczem do spełnienia tych obietnic.

 Zarządzanie wiedzą jest ukierunkowane na najbardziej wartościowy atut firmy - pracowników. Jedynie dbając o wiedzę, umiejętności i kulturę dzielenia się nią, możemy mieć pewność, że nasza organizacja dostarczy “zwinne” projekty i usługi o najwyższej jakości w szybko zmieniającym się świecie.

 Uczestnicy szkolenia otrzymają wskazówki dotyczące wyboru i stosowania odpowiednich metod zarządzania wiedzą zgodnie ze specyfiką najpopularniejszych metodologii Agile.

 Szkolenie jest warsztatem zorientowanym na praktykę oraz udostępniającym narzędzia i techniki, które można zastosować w realizowanych projektach Agile.

 

Cele szkolenia

1. Podniesienie umiejętności uczestników w zakresie zrozumienia i efektywnego użycia kluczowych elementów zarządzania wiedzą celem skuteczniejszej realizacji projektów Agile

2. Przedstawienie i praktyczne użycie najlepszych praktyk oraz wybranych technik zbierania, internalizacji, tworzenia, dzielenia się i aplikowania wiedzy

3. Analiza i rozwiązywanie problemów studiów przypadku związanych z zagadnieniami wiedzy w projektach Agile

4. Zwiększenie dojrzałości zarządzania wiedzą w większości popularnych metodologii PMI Agile, Scrum, Kanban i DevOps oraz poza nimi w organizacjach

5. Przygotowanie uczestników do bycia “mistrzami wiedzy” w organizacjach

 

Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie jest rekomendowane dla:

1. Członków zespołów Agile - wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektów Agile i zainteresowanych aktywnym wykorzystaniem najlepszych praktyk zarządzania wiedzą

2. Liderów Agile, w tym mistrzów SCRUM - osób odpowiedzialnych za zapewnienie struktury Agile, jej przestrzegania i stałego doskonalenia, w tym elementów zarządzania wiedzą

3. Interesariuszy produktu, w tym Właścicieli - osób odpowiedzialnych za zapewnienie, że zespół dostarcza maksymalną wartość biznesową, również dla zasobów niematerialnych, takich jak wiedza

4. Kierowników wiedzy - osób nadzorujących zarządzanie wiedzą lub planujących wdrożenie zarządzania wiedzą w środowisku projektów Agile

 

Program

1. Wprowadzenie do zarządzania wiedzą

 • Czym jest wiedza i zarządzanie nią?

 • Typy wiedzy

 • Promieniowanie wiedzy

 • Wiedza w projektach

2. Techniki i narzędzia

 • Lokalizacja wiedzy

 • Gromadzenie wiedzy

 • Tworzenie wiedzy

 • Transfer wiedzy

 • Użycie wiedzy

 • Zachowanie wiedzy

3. Elementy zarządzania wiedzą w projektach Agile

 • Definicja “Done”

 • Retrospektywa

 • Historie użytkownika

 • Codzienne spotkania “Scrum”

 • Planowanie wydań i iteracji

 • Zarządzanie “Backlog”

 • Zespoły wielofunkcyjne

 • Programowanie w parach i rotacje

 • Programowanie kierowane testami

4. Zarządzanie wiedzą jako część metodologii

 • Scrum

 • Kanban

 • Scrumban

 • PMI

 • Programowanie ekstremalne

 • DevOps & inne

5. Ciągłe doskonalenie

 • Cykl Deminga

 • Podejście iteracyjne

 • Metoda szybkich zwycięstw

 • Długoterminowe zarządzanie zmianą

6. Przykłady sukcesów w zarządzaniu wiedzą

 

Metodyka kursu

 • Praktyczny, elastyczny i dostosowany do potrzeb uczestników - dodatkowe metodologie lub elementy ‘zwinne’ mogą być dodane na życzenie

 • Kurs poprzedzony wstępnym wywiadem dot. zarządzania wiedzą w organizacji uczestnika

 • Trener ma praktyczne doświadczenie w projektach Agile i organizacjach zarządzających wiedzą

 • Uczestnicy będą zachęcani do dzielenia się wiedzą o wiedzy

Wiedza jest takim dobrem niematerialnym, które dopiero dzielone rośnie

 

Data, lokalizacja i cena

 • Szkolenie trwa od 09:00 do 16:30

 • Dwie przerwy na kawę i przekąski oraz jedna przerwa na lunch są wliczone w cenę kursu

 • Data i lokalizacja będą potwierdzone przed rozpoczęciem kursu

1800 PLN + VAT