Zarządzanie projektami zmiany organizacyjnej

Zmiany organizacyjne są nieodłącznie związane z działalnością każdego przedsiębiorstwa. Firma musi się zmieniać, bo zmieniają się warunki otoczenia w którym funkcjonuje. Jeśli zatem organizacja, produkt, usługa czy inny obszar działalności firmy będą podlegały zmianom, dobrze jest być przygotowanym na niespodzianki. Jednocześnie badania pokazują, iż co najmniej 60% tego typu inicjatyw ponosi porażki. Dlatego tak ważna jest umiejętność radzenia sobie ze zmianami.

Nasze cele

  • Sukces projektu zmiany organizacyjnej

  • Realna zmiana zachowań osób uczestniczących w zmianie

  • Wysoka jakość zmiany w organizacji

  • Skuteczna i przejrzysta komunikacja

 

Twoje korzyści

  • Maksymalizacja prawdopodobieństwa sukcesu projektu

  • Uzyskanie dostępu do niezależnej oceny aktualnej sytuacji

  • Wsparcie w ustaleniu jednego kierunku działań

  • Zmniejszenie ryzyk, nieefektywności i kosztu wprowadzenia zmian

  • Pewność co do użycia najlepszych rynkowych praktyk zarządzania projektami

 

Zadzwoń +48 505 197 477 by dowiedzieć się więcej!